Nátery

Nátery prevádzame už od roku 1992.

Aplikáciu náterov prevádzame pomocou vysokotlakovej bezvzduchovej techniky (AIRLESS). Túto technológiu využívame pri aplikácií: protipožiarnych náterov, protikoróznych náterov oceľových konštrukcií, protioxidačných náteroch betónov, náteroch fasád.

Práce vo výškach sa prevádzajú na vysokozdvižných plošinách, alebo horolezeckou technikou s certifikovanými pracovníkmi.
Spoločnosť disponuje najmodernejšou technológiou, napríklad striekacím zariadením GRACO King, TITAN CP 9000, WAGNER EP3000 a pod..

Pri aplikácii používame hmoty zahraničných renomovaných výrobcov ako Jotun, Hempel, ale aj domáceho výrobcu Pyrostop Steel či Chemolak a.s

Sme certifikovaná spoločnosť na protipožiarne nátery.

Denne vieme očistiť alebo nastriekať cca 1000 m2 oceľových konštrukcií.

Opieskovať vieme 100 m2 denne.

Protikorózne nátery

  • Do Interiéru - sa špecifikuje podľa typu prevadzky - suchá alebo mokrá, prípadne chemicky zaťažovaná
  • Do Exteriéru - sa špecifikuje podľa exponovanosti oceľových konštrukcií v prostredí alebo voči poveternostným vplyvom

Protipožiarne nátery

sa dimenzujú na čas potrebný k úniku ľudí z budovy pri vzniku požiaru, kým sa oceľové konštrukcie nezačnú bortiť.

Protipožiarne omietky

v prípade potreby, vyšších protipožiarnych odolností, keď už nestačia nátery sa používajú protipožiarne omietky.