Sanácie betónov

Systém sa využíva na opravu železobetónových konštrukcií. Dlhodobým vplyvom poveternostných podmienok, tečúcou vodou alebo vplyvom vzdušného CO2 sa betónové konštrukcie narušujú a začnú sa rozpadávať. Pri takomto narušení môže dôjsť k odpadávaniu betónu prípadne až k porušeniu statiky stavby. Preto je potrebné už pri odkrytí železných výstuh v betóne chrániť konštrukciu od ďalšieho zvetrávania a rozpadávania.

Náš sanačný systém pozostáva z troch základných celkov:

[1] Očistenie pôvodného betónu

  • osekaním, otryskaním až po zdravý súdržný betón

[2] Nanesenie novej vrstvy

  • vyspravenie narušených častí sanačnými maltami, ktoré zabezpečia vysokú pevnosť. V niektorých prípadoch je dokonca možné aj zvýšenie pevnosti konštrukcie.

[3] Protioxidačný náter

  • po vyspravení je dôležité celú železobetónovú konštrukciu chrániť voči ďalšej oxidácií. Preto na ňu nanášame špeciálne nátery ktoré zaručujú nenasiakavosť, zvýšenie pevnosti povrchu a v konečnom dôsledku vysokú životnosť. Pri sanačných prácach spolupracujeme s výrobcami ako SIKA alebo STACHEMA.