Pancierové (betónové) podlahy

Rýchla aplikácia - betonáž a povrchová úprava sú vykonané v jednom pracovnom zábere. Vysoká kapacita pokláadky, pri vhodných klimatických podmienkach až 1000 m2 denne. Podlaha má vysokú oteruvzdornosť a pevnosť povrchu aj pri extrémnom mechanickom zaťažení. Hladký povrch je bezprašný a ľahko čistiteťný. Možnosť farebnej povrchovej úpravy. Protišmykové vyhotovenie pre šikmé rampy a exteriér, tzv. metličkový betón. Zhotovenia železobetónovej dosky aj pre vysoké statické zaťaženie na základe výpočtu a návrhu skladby podlahy.

Oblasti použitia: výrobne haly a dielne bez nárokov na chemickú odolnosť podlahy, sklady pre všetky odvetvia priemyslu vrátane potravinárskeho, garáže a parkovacie plochy, predajné a výstavné plochy, a nakladacie rampy.

Pancierové (betónové) podlahy
Pancierové (betónové) podlahy
Pancierové (betónové) podlahy
Pancierové (betónové) podlahy